Erfgoedvrijwilliger Ria Westerink: “Ik heb een band met de historie van de stad”

Bij Erfgoedcentrum Zutphen werken vele vrijwilligers. In onze maandelijkse nieuwsbrief zetten we ze graag in het zonnetje. We spraken deze keer (juli 2023) met Ria Westerink, zij ondersteunt het Erfgoedcentrum Zutphen onder andere bij de organisatie van tentoonstellingen en themajaren.

Ria Westerink, erfgoedvrijwilliger“Tegen de tijd dat ik met pensioen zou gaan, ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk. Ik ben gestart als monumentengids, in de Burgerzaal, en ik ben gewoon bij het archief gaan vragen of ze een vrijwilliger nodig hadden. Zij stuurden me door naar het erfgoedcentrum en daar hadden Hendrik Haafkens (destijds programmamanager) en Fiona de Heus (van communicatie) een hele waslijst met taken”, lacht Ria. Ze viel in december 2021 gelijk met haar neus in de boter, de voorbereidingen voor het themajaar 1572 waren in volle gang.

Albert op de Korenmarkt

“Ik zit nu midden in de organisatie van het huidige themajaar, de Hanze, en ik ben onder andere bezig met de MET. Dat is de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling over Hanzekoopman Albert op de Korenmarkt die het verhaal vertelt over Zutphen en de Hanze.” Deze tentoonstelling reist door Zutphen, in juli staat de MET in de Polbeek, en daarna nog in St. Elisabeth, wijkcentrum Waterkracht en de Lunette. Ria: “Ik werk ideeën uit, regel materialen zoals tentoonstellingsvitrines met bijbehorende kleine materialen, en ik organiseer en notuleer vergaderingen. Het regelen gaat me nu veel makkelijker af dan vorig jaar, toen moest ik nog veel aan Hendrik en Fiona vragen.”

Spin in het web

Bij de reizende tentoonstellingen is Ria de spin in het web. “Ik zorg voor het opbouwen en het afbreken, en daarvoor zijn altijd veel vrijwilligers nodig! Ik help natuurlijk zelf ook mee, het is best puzzelen om al die panelen in elkaar te zetten en het is soms ook zwaar werk.” Ria is ook betrokken bij de theatergroep van het Gilde. “Vorig jaar is ‘Schull en Boete’ uitgevoerd, dit jaar spelen we in augustus ‘De Hanze herleeft’.” Momenteel denkt Ria alweer mee over het themajaar voor 2024, dat als werktitel ‘Gedrukt in Zutphen’ heeft meegekregen. “In zo’n vergadering komt iedereen met allerlei ideeën, die ik dan ga uitwerken. We werken samen met diverse organisaties en instellingen en we willen nog meer contacten leggen.”

Middeleeuwse kledij

“Het leukste van dit vrijwilligerswerk is dat ik tijdens de vergaderingen heel veel kennis opdoe. Ik ben geboren en getogen in Zutphen, en ik heb een band met de historie van de stad, als kind al zag ik in mijn verbeelding mensen in middeleeuwse kledij rondlopen. Als Zutphenees zie je de mooiheid van de stad soms niet meer, maar door dit werk en ook door mijn contacten met toeristen als monumentengids, kijk ik weer anders naar de stad.” Het organiseren zit Ria, als voormalig secretaresse, in het bloed. Ik vind het heel leuk om een kijkje te nemen achter de schermen van en inzicht te krijgen in het erfgoed van Zutphen. Vroeger werkte ik altijd voor een ander, nu ben ik veel praktischer bezig en heb ik het idee dat ik dit ook voor mijzelf doe. Het geeft voldoening om een tentoonstelling te zien waarbij ik kan zeggen: ‘Kijk, hier heb ik aan meegewerkt.”