Knipselalbum Thate

Thate CollageGedurende de Tweede Wereldoorlog en de periode kort na de bevrijding bewaarde de bekende Warnsveldse huisarts J.B. Thate alles wat voor zijn beroep van belang was; brieven, circulaires, instructies, ontheffingen, vergunningen etc. En dat hij ook voor andere functies, die hij bekleedde, zoals bij de Geneeskundige dienst van de Luchtbescherming, noodwachter bij de Bescherming Bevolking, reserve-officier voor gezondheid/chef Militair Geneeskundige Dienst te Eefde en bestuurslid van Nederlandsch Volks Herstel.

In onze webrubriek Erfgoed van de Week berichtten wij eerder over de instructies voor de omgang met brandbommen en de daarbij behorende ‘werpzakken’. Die waren bedoeld om gevuld met zand op diverse plekken in huis te plaatsen om bij inslag van brandbommen de ontstane brand direct met zand te kunnen doven.

Maar ook kranten, foto’s, propagandageschriften, aankondigingen en andere algemene en persoonlijke papieren uit die tijd bewaarde hij. En ansichtkaarten, bonkaarten, productverpakkingen (medicijnen, chocolade, sigaretten etc.), noodgeld etc. etc. Hij plakte alles in min of meer chronologische volgorde in een groot plakboek, spaarzaam voorzien van bijschriften. Hierdoor ontstond een voor zichzelf sprekende kroniek van de oorlogsjaren, gezien vanuit het perspectief van een maatschappelijk zeer betrokken huisarts.

De kroniek van huisarts Thate is digitaal te bekijken en downloaden vanaf onze website:

> Download de kroniek van huisarts Thate