Oud Archief Zutphen

Het Oud Archief Zutphen (1206-1815) bevat zeer uiteenlopende bronnen die informatie geven over ruim zes eeuwen geschiedenis van Zutphen. Brieven, rekeningen, publicaties, belastinggegevens... De lijst is eindeloos. Onderzoek in dit archief levert nog steeds nieuwe informatie op over de geschiedenis van de stad. Om het onderzoek in dit archief eenvoudiger te maken, wordt er hard gewerkt door vrijwilligers en medewerkers. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alles wat er rondom het Oud Archief Zutphen gebeurt!

Restauratie

De restaurator van het archief stelt een zogenaamde schade-inventarisatie op van het Oud Archief Zutphen. Dit houdt in, dat per archiefstuk wordt genoteerd hoe ernstig de schade is. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het raadplegen van het stuk op de studiezaal. Naar aanleiding van de inventarisatie, wordt bekeken welke stukken als eerste moeten worden gerestaureerd.

Digitalisering

Het digitaliseren van het Oud Archief Zutphen is een doorlopend project. Stukken worden gedigitaliseerd zodat ze beter toegankelijk zijn voor onderzoekers. Soms is het originele stuk zo kwetsbaar, dat fysieke raadpleging op de studiezaal onmogelijk is geworden. Dan kan digitalisering een uitkomst zijn. Voordat een stuk wordt gedigitaliseerd, beoordeelt de restaurator of het verantwoord is. indien nodig, worden de stukken eerst schoongemaakt, gevlakt, of zelfs volledig gerestaureerd.

Voor een actueel overzicht van de gedigitaliseerde stukken gaat u naar de inventaris van het OAZ in de Collectie archieven en zet u het vinkje bij "toon alleen resultaten met scans".

Transcriberen

Verschillende vrijwilligers van het archief zijn bezig met het maken van transcripties van de stukken uit het archief. Zij zetten het oude, lastig te lezen handschrift om in hedendaagse letters. De transcripties worden vervolgens toegevoegd aan het inventarisnummer in het archievenoverzicht. Wat wordt er zoal getranscribeerd?

- memorie- en resolutieboeken
- documenten uit de Spaanse tijd
- ingekomen en uitgegane stukken
- bronnen over militairen
- enzovoorts...

Een actueel overzicht van de transcripties vindt u in het informatieblad Transcripties, regestenlijsten en nadere toegangen.