Erfgoedwerkplaats

170911 Onthulling bordHoe kun je een historische omgeving duurzaam verbeteren? Erfgoedwerkplaats.nl is opgericht als de hotspot voor alle ontwikkelingen op het gebied van erfgoed. Hierin werken de volgende partijen samen:

  • Monumentenwacht Gelderland
  • Provincie Gelderland
  • TU Delft
  • Gemeente Zutphen

 Zie ook: https://erfgoedwerkplaats.geldersrestauratiecentrum.nl/

In het kader van de BNG Bank Erfgoedprijs en het nieuwe erfgoedprogramma ontwikkelt de gemeente Zutphen samen met onderwijspartners een hele serie aan educatie en onderzoeksprojecten. Erfgoed bewaren we samen en we kunnen veel van elkaar leren! De gemeente wil graag een verbindende rol spelen tussen inwoners van alle leeftijden, scholen, verenigingen, erfgoedvrijwilligers, praktijkopleidingen, de Gelderse erfgoedalliantie en andere onderwijsinstellingen.

Cursussen voor monumenteneigenaren

Bij de Erfgoedwerkplaats in Zutphen bieden we monumenteneigenaren korte en informatieve clinics over het onderhoud en beheer van monumenten aan.

Aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk neemt de Monumentenwacht u mee in de wereld die monumentenzorg heet. Hoe kan ik het beste mijn monument onderhouden? Waar kan ik oude bouwmaterialen kopen en zijn er nog wel bedrijven die historische dakpannen of bakstenen kunnen namaken? Welke aannemer, loodgieter of schilder kan ik het beste nemen en wat kost een dakrenovatie? Restaureren is een specialisme. Helaas worden werkzaamheden aan monumenten niet altijd goed uitgevoerd en vaak wordt dit veroorzaakt door gebrek aan kennis en vakmanschap. Tijdens de clinic laten we zien wat er allemaal fout kan gaan. Maar we laten ook goede voorbeelden zien. Graag willen we onze kennis met u delen zodat u daarmee uw monument beter kan onderhouden.

Kwaliteitsregister Kennis & Kunde

Bedrijven uit Zutphen in de restauratiebranche waren uitgenodigd voor een informatiemiddag op 16 november 2017 over de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde. De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is ontwikkeld door onder andere de Monumentenwacht Gelderland en de provincie Gelderland om de kwaliteit in de uitvoering van restauratiewerkzaamheden te bevorderen. Als aannemer en specialist in de restauratie kunt u zich hiervoor kwalificeren. Daarmee kunt u laten zien dat u uw vak verstaat en kwaliteit levert. U kunt zich zo onderscheiden van collega’s met minder kennis en kunde van monumenten.

Heeft u aangetoond dat u aan de uiteenlopende kwaliteitseisen voldoet en serieus werk maakt van het opleiden van vaklieden, dan kunt u worden opgenomen in dit register. Opdrachtgevers kunnen hieruit één of meer bedrijven selecteren en overheden kunnen toetsen of bedrijven in het register zijn opgenomen. Voor informatie over de regeling: http://www.monumentenwacht-gld.nl/kwaliteit/kwaliteitsregeling-kennis-kunde.

Restauratie van de Nieuwstadskerk

De bijna acht eeuwen oude Nieuwstadskerk (St.-Janskerk) had een restauratie nodig. Door de tijd heen hebben de weersomstandigheden sporen nagelaten op de buitenschil met de draagconstructie. Om de kerk en de toren werd daarom in het najaar van 2017 een steiger geplaatst, zodat werkzaamheden aan het metsel- en voegwerk uitgevoerd kunnen worden. Tevens werd een deel van de leien dakbedekking vervangen, samen met het loodwerk en de goten. Ook voerden we herstelwerkzaamheden uit aan een aantal glas-in-loodpanelen en de galmborden.

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren werd rondom de kerk en toren een steiger geplaatst. Behalve een steiger voor de vakmensen, werd ook een steiger geplaatst voor publiek. Zo konden bezoekers, zoals schoolklassen, de restauratie meebeleven.

Na de restauratie worden de kerk en de toren toegankelijk voor een breder publiek.

Studenten TU Delft

Studenten van de TU Delft studeren af op “Zutphen”. Begin september 2017 zijn ze begonnen in de Erfgoedwerkplaats, in de voormalige pastorie aan de Tengnagelshoek. In de eerste week maakten ze uitgebreid kennis met Zutphen.

Burgemeester Annemieke Vermeulen zocht de studenten aan het einde van de eerste week persoonlijk op in de Erfgoedwerkplaats. “We verwachten veel van jullie afstudeerstudies en zijn benieuwd naar de inspiratie die het kan geven om van onze mooie stad een nog aantrekkelijkere stad te maken”, sprak ze.

“Zutphen” is een van de vier “living labs” waarin studenten van de TU Delft onderzoek doen naar restaureren en herbestemmen van gebouwd erfgoed. De faculteit Bouwkunde wil vanuit het KaDEr-project een nieuw beleidskader formuleren voor de provincie Gelderland – en mogelijk ook voor de rest van Nederland.

Meer info bij TU Delft