E-depot

Het Regionaal Archief Zutphen is momenteel bezig met het inrichten van een digitaal archiefdepot. Het huidige depot is helemaal ingericht om met name papieren archieven goed te kunnen bewaren en beheren. Maar steeds vaker wordt er ook digitaal archief gevormd. Dit digitale archief zal net als het papieren archief goed beheerd moeten worden en beschikbaar worden gesteld.

Wat is een e-depot?

Dit digitale archiefdepot wordt ook wel e-depot genoemd. Een e-depot laat zich definiëren als:

Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.

Voorbereidingen

Het RAZ is al enkele jaren bezig met de voorbereiding om een e-depot te realiseren. In 2015 (Fase 1) en 2016 (Fase 2) is binnen een regionaal samenwerkingsverband onderzocht wat allemaal nodig is om aansluiting op een e-depot mogelijk te maken. Dit project – mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit Archief2020 – is eind 2016 afgerond en heeft een aantal kennisproducten opgeleverd die overheden kunnen gebruiken bij de inrichting van hun e-depot.

Bouwvergunningen Lochem

Begin 2018 heeft het RAZ de benodigde programmatuur van leverancier Picturae in gebruik genomen. Later dit jaar wordt het gedigitaliseerde bouwvergunningenarchief 1900 - 2010 van de gemeente Lochem overgebracht naar dit digitale depot.

De komende jaren zal steeds meer digitaal archief worden overgedragen aan het RAZ. Dit kunnen zowel archieven van de aangesloten gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen zijn, maar ook particuliere archieven. Tevens vindt er doorontwikkeling van het e-depot plaats. De digitale ontwikkelingen gaan immers razendsnel.