Toegankelijkheid

Het Erfgoedcentrum Zutphen wil graag zoveel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen. Helaas maakt de inhoud van onze website het lastig om aan alle eisen te voldoen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-07-2019 en bijgewerkt op 04-03-2020.

Wij streven er zoveel mogelijk naar dat onze website voldoet aan de webrichtlijnen. Dit doen we door bij het bijhouden van de site te letten op de eisen met betrekking tot onder meer navigatie, taalgebruik, gebruik van links, PDF’s en afbeeldingen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):


https://www.erfgoedcentrumzutphen.nl
(hoofdwebsite)

De volgende url's zijn uitgesloten van deze verklaring:


Deze twee url’s bieden geen verplicht toegankelijke overheidsinformatie.

Uitzonderingen en verbeterpunten


De verschillende collecties in het submenu onderzoeken voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen van overheidwebsites.

Oorzaak


De inhoud van de collecties is voornamelijk afkomstig van het Regionaal Archief Zutphen en het Stedelijk Museum Zutphen. Het materiaal wordt door middel van databases beheerd en toegankelijk gemaakt voor derden. Deze databases zijn heel complex en voor de doorontwikkeling ervan is het Erfgoedcentrum afhankelijk van externe partijen.

Gevolg


Deze databases voldoen niet aan de webrichtlijnen en zijn hierdoor niet toegankelijk voor mensen met een beperking.

Alternatieven


Over de inhoud van de collecties kan altijd contact worden opgenomen met het Erfgoedcentrum. Ook kunnen collecties worden opgevraagd bij een bezoek.

Maatregelen


Op dit moment zijn er geen concrete maatregelen mogelijk die dit probleem volledig kunnen oplossen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen


Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: Het Content Management Systeem biedt ondersteuning aan de webredactie om goed toegankelijke webpagina's te maken.


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.