Wij werken samen met: Historische Vereniging Zutphen

Henk Sieben Historische Vereniging Zutphen foto Margreet Keizer onlineAan de Spiegelstraat 13, in het gebouw van het Regionaal Archief Zutphen, ligt een schat aan historisch materiaal. Niet gek dus dat ook op dat adres de Historische Vereniging Zutphen, na de oprichting in 1981, daar huisvesting heeft gevonden. Een plek voor onderzoek, opslag, overleg et cetera.

In gesprek met Henk Sieben, penningmeester van deze vereniging, kom ik meer te weten over de vereniging en haar activiteiten en de samenwerking met de diverse partners.
Sieben is al vanaf de oprichting van de vereniging verbonden als lid. Zijn interesse in geschiedenis lag daaraan zeker ten grondslag. Toen hij op een van de eerste excursies van de vereniging kasteel Middachten bezocht en de toenmalige Commissaris van de Koningin Molly Geertsema daar de rondleiding verzorgde was hij behoorlijk onder de indruk.


Henk Sieben vertelt dat de Historische Vereniging met haar ruim achthonderd leden diverse werkgroepen kent. Werkgroepen die elk rond een bepaald thema onderzoek doen. Denk aan ‘De Nieuwstad’, ‘Joods Zutphen’ of ‘Zutphen garnizoensplaats’. Als zo’n werkgroep alles wat in zijn mogelijkheid ligt heeft uitgeplozen, leidt dat dikwijls tot de publicatie van een boek met alle wetenswaardigheden; een bundeling van aspecten van onze rijke historie leesbaar gemaakt voor zowel leden als niet-leden.

Werkgroep Bouwhistorie

Zo is er ook een werkgroep Bouwhistorie, een mix van professionals en vrijwilligers die onder andere monumenten bezoeken die verbouwd worden. Dan wordt er ingemeten, gedateerd en zoekt men oude bouwsporen. Een gebouw kan daardoor tot vele generaties terug verklappen hoe men toen leefde.

Samenwerking

De Historische Vereniging kan haar werk niet alleen doen. Hier komen de contacten met de partners van het Erfgoedcentrum Zutphen zeker van pas. Deze partners zijn: het Regionaal Archief, de Musea Zutphen en de teams Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Zutphen. Het is een constante wisselwerking en samenwerking. “De navelstreng van de Zutphense historie komt in de Spiegelstraat aan de oppervlakte”, schetst Henk Sieben.

Themajaar

Hij blikt terug op het themajaar van 2021: de Vergeten Eeuw. De activiteiten hiervoor en het eigen veertigjarige jubileum van de vereniging konden alleen maar ontstaan door nauw en goed contact met het Erfgoedcentrum Zutphen. Hendrik Haafkens is hier als programmamanager een onmisbare partner. Maar je kunt van alles organiseren, als er geen ruchtbaarheid aan gegeven wordt is er weinig publiek. Communicatie is dan het toverwoord en Fiona de Heus wist hiervoor alle kanalen aan te boren. Natuurlijk kan een historische vereniging niet zonder de hulp en inzet van de archivaris en de stadsarcheoloog, maar ook Christiaan Te Strake, conservator van de Musea Zutphen, het Gilde et cetera. Henk Sieben wil niemand tekort doen en zou het liefst iedereen benoemen die het mogelijk maakt om dat neer te zetten waarvoor de vereniging is opgericht.
En dit jaar? Dit jaar heeft als thema het jaar 1572! En als ik Henk Sieben mag geloven staat er voor u en mij nog wel het nodige op stapel.