Jaarverslag 2022 Regionaal Archief Zutphen

Jaarverslag 2022 gereedschappen foto Ron Elsinga en Stein de ValkGaandeweg het verslagjaar 2022 werden in Nederland de beperkingen vanwege COVID-19 opgeheven. Stap voor stap werden studiezaal en vergaderruimten zonder reserveringen en limieten weer opengesteld. Met in september eindelijk weer een vrijwilligersuitje – dit keer naar Huis Baak – leken we helemaal terug te zijn bij het oude normaal. Maar toen daarna in kort tijdsbestek enkele collega’s voor langere tijd uitvielen, eindigde dit jaar toch nog in mineur. Misschien was dit de nasleep van twee jaar leven met het coronavirus? In het jaarverslag 2022 doet het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) verslag over het afgelopen jaar. Het beschrijft, in verschillende hoofdstukken, de belangrijkste prestaties van het RAZ. Een apart hoofdstuk is er voor werkzaamheden van het Erfgoedcentrum Zutphen. Download het jaarverslag 2022 hier. Heb ook oog voor de foto's; de laatste jaren werd in de verslaggeving (terecht) veel nadruk gelegd op de digitale ontwikkelingen binnen de archiefwereld. Toch bestaat het werkmateriaal van het RAZ voor het overgrote gedeelte nog steeds uit papier. Blijvende bewaring van papier vraagt onderhoud en inspanningen. In 2021 en 2022 werd het restauratieatelier gemoderniseerd en werd een nieuwe quarantaineruimte aangebracht. Met deze twee voorzieningen én de attributen die op de foto’s staan afgebeeld zorgt de boek- en papierrestaurator en haar team voor een optimaal behoud van het papieren erfgoed. De foto’s zijn gemaakt door Ron Elsinga en Stein de Valk van het RAZ.